Sosyal Demokrasi Derneği 10. Genel Kurulu düzenlendi

Sosyal Demokrasi Derneği 10. Genel Kurulu düzenlendi

Sosyal Demokrasi Derneği 10. Genel Kurulu düzenlendi

Sosyal Demokrasi Derneği'nin 10. Genel Kurulu düzenlendi. Genel kurula CHP milletvekilleri Necati Yılmaz, Şenal Sarıhan ve Haluk Pekşen de katıldı.

Genel kurulun gündemi şu şekildeydi;​ Açılış ve Saygı Duruşu, ​ Başkanlık Divanının oluşturulması,​ Başkanlık Divanına tutanağın düzenlenmesi ve imzalanması yetkisinin verilmesi,​ Gündemin okunması ve onaylanması,​ Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması, bilanço ve gelir – gider cetvelinin görüşülmesi ve ayrı ayrı oylanması ve ibrası,​ Tahmini Bütçenin görüşülmesi,​ Yönetim Kurulu’na verilecek yetkilerin görüşülerek karara bağlanması,​ İl Dernekler Müdürlüğü’nün gerekli gördüğü Tüzükle ilgili düzeltmelerin yapılması,​ Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarının Seçimi,​ Dernek Çalışmalarına ilişkin değerlendirme, görüş ve önerilerin görüşülmesi,​ Dilek ve Temenniler.

Close