Akp muhalefet şerhimizi yazmamızı ve genişletmemizi engelleyen bir tutum ortaya koyuyor!

Close