ANKARA'NIN TARİHİ TEK TARIM OKULU NEDEN YIKILIYOR?

ANKARA'NIN TARİHİ TEK TARIM OKULU NEDEN YIKILIYOR?

ANKARA’NIN TARİHİ TEK TARIM OKULU NEDEN YIKILIYOR?

CHP’li Yılmaz, Ankara’da 43 yıllık geçmişe sahip olan, yıllarca tarım meslek lisesi olarak kullanılan Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin taşınacağı iddialarını TBMM gündemine getirdi. Okulla ilgili alınan yıkım kararının dayanağını ve amacını soran Yılmaz, “Ankara’da tarım alanında meslek elemanı yetiştiren bu tek okulla ilgili yıkım kararı, hükümetin tarıma ve eğitime olan bakışını mı yansıtmaktadır?” diye sordu.

 

Yıkımdan sonra okul arazisinin özel mülkiyete devrinin planlanıp planlanmadığının açıklanmasını isteyen Yılmaz, “Okulun yıkım kararında o bölgede yakın tarihte yapılan büyük emsal artışlarından bu parselin de yararlandırılması düşüncesi etkili olmuş mudur? Ankara’da özel mülkiyete konu arazilerle ilgili emsal artışlarıyla yaratılan rantın miktarı üzerine bir araştırma yapılmış mıdır? Yapılmış ise bu yolla ortaya çıkan değerin toplam tutarı ne kadardır?” sorularını yöneltti.

 

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, Ankara’da yıllardır tarım alanında meslek elemanı yetiştiren tek okul olma özelliğini taşıyan Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin taşınacağına yönelik iddiaları, Başbakan Binali Yıldırım’a sordu. Okulla ilgili alınan yıkım kararının dayanağını ve amacını soran Yılmaz, “Ankara’da tarım alanında meslek elemanı yetiştiren bu tek okulla ilgili yıkım kararı, hükümetin tarıma ve eğitime olan bakışını mı yansıtmaktadır?” diye sordu. Yıkımdan sonra okul arazisinin özel mülkiyete devrinin planlanıp planlanmadığının açıklanmasını isteyen Yılmaz, “Yıkım kararında o bölgede yakın tarihte yapılan büyük emsal artışlarından bu parselin de yararlandırılması düşüncesi etkili olmuş mudur? Ankara’da özel mülkiyete konu arazilerle ilgili emsal artışlarıyla yaratılan rantın miktarı üzerine bir araştırma yapılmış mıdır? Yapılmış ise bu yolla ortaya çıkan değerin toplam tutarı ne kadardır?” sorularını yöneltti.

 

“YIKIM KARARININ DAYANAĞI NE?”

Yılmaz, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Ankara’da 43 yıllık köklü bir geçmişe sahip, yıllarca tarım meslek lisesi olarak kullanılan Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin taşınacağı iddialarının basına yansıdığını anımsattı. Türkiye’de az sayıdaki tarım meslek liselerinden biri olan bu okulun Ankara’nın tarım alanında meslek elemanı yetiştiren tek okulu olduğunu ifade eden Yılmaz, “Geçtiğimiz günlerde okul idaresine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen yazıda, okulun Aliye Yahşi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bir blokuna yerleştirileceği bildirilmiştir” dedi.

Okul binasının 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında risk teşkil edip etmediğini soran Yılmaz, “Değil ise okulun yıkılacağına dair haberler doğru mudur? Doğru ise okulun yıkım kararının dayanağı ve amacı nedir? Söz konusu okul ile ilgili olarak yıkım kararı alınması sürecinde öğrenci ve velilerinin fikri alınmış mıdır? Bu konu ile ilgili bu durumdan etkilenecek öğrencilere ve ailelere bilgilendirme yapılmış mıdır?” diye sordu.

 

“BU KARAR HÜKÜMETİN TARIMA BAKIŞINI MI YANSITIYOR?”

Ankara’da tarım alanında meslek elemanı yetiştiren tek okul olan söz konusu okulun yıkım kararının hükümetin tarıma ve eğitime olan bakışını mı yansıttığının açıklanmasını isteyen Yılmaz, “Ankara’da tarihi binaların ardı ardına yıkılmasının, Başkent’in kültürel ve tarihi mirasına zarar verdiği düşünülmekte midir? Okulun bulunduğu arsanın büyüklüğü ne kadardır? Yıkılan okul arazisinin ne şekilde kullanılması planlanmış mıdır?” sorularını yöneltti.

Yılmaz, söz konusu okulun yıkımından sonra okul arazisinin özel mülkiyete devrinin planlanıp planlanmadığının açıklanmasını isteyerek, “Söz konusu okulun yıkım kararında o bölgede yakın tarihte yapılan büyük emsal artışlarından bu parselin de yararlandırılması düşüncesi etkili olmuş mudur?” diye sordu.

 

ANKARA’DA EMSAL ARTIŞLARIYLA NE KADAR RANT YARATILDI?

CHP’li Yılmaz, 27 Mart 1994 tarihinden önergenin yanıtlandığı güne kadar geçen sürede Ankara’da özel mülkiyete devri gerçekleştirilen (satış, tahsis, kiralama, trampa) toplam kamu arazisinin kaç metrekare olduğunu, bunların ne kadarında sonradan emsal artışı yapıldığını sordu. Hükümete bağlı kurumlar veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından Ankara’da özel mülkiyete konu arazilerle ilgili emsal artışlarıyla yaratılan rantın miktarı üzerine bir araştırma yapılıp yapılmadığını soran Yılmaz, önergesinde şu sorulara yer verdi:

“-Yapılmış ise bu yolla ortaya çıkan değerin toplam tutarı ne kadardır? Emsal artışıyla arazi sahibinin elde ettiği servetten devletin elde ettiği bir gelir var mıdır? Varsa bu gelir ne kadardır?

-Sonradan emsal artışı yapılan arsalarda herhangi bir cemaat, özel şahıs ya da şahıslar, vakıf, dernek ve şirket arsaları üzerinden dikkat çeken bir yoğunlaşma söz konusu mudur? Bu konuda devletin denetim kurumlarının yapmış olduğu bir inceleme/takip var mıdır? Var ise herhangi bir usulsüzlük belirlenmiş midir?

 

ARINÇ’IN İDDİALARIYLA İLGİLİ TAKİBAT BAŞLATILDI MI?

-Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç’ın Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili; ‘Gökçek bunlardan daha fazlasını yapmıştır. Belediye başkanlığı adaylığında ve seçimlerde oy isterken bu yapının kucağında oturmuştur. Bu yapıya Ankara'yı parsel parsel satmıştır. Yurt yerleri vermiştir, zengin işadamlarına okullar yaptırmıştır. İmar planlarında değişiklikler yaptırmıştır’ iddiaları üzerine herhangi bir idari veya yargısal bir takibat başlatılmış mıdır? Bu konuda saptanmış bir usulsüzlük ve buna bağlı açılmış bir dava mevcut mudur?

-Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce FETÖ’ye aktarıldığını iddia ettiği veya benzer şekilde, bahsi geçen cemaatin dışında başka cemaatlere de yerel ve merkezi idare tarafından kamu arsası tahsisi, satışı, kiralanması, trampası veya takası söz konusu mudur? Bu konuda yapılmış hukuki veya yargısal takibat veya tahkikat var mıdır? Var ise akıbeti nedir?”

Close