"Başkentten Cumhuriyet’in izleri siliniyor"

"Başkentten Cumhuriyet’in izleri siliniyor"

“Başkentten Cumhuriyet’in izleri siliniyor”

Ankara'da birbiri ardına tarihi yapıların yıkıldığını hatırlatan Necati Yılmaz, “Bu yıkımlar hükümetin temel bir politika tercihini mi ifade etmektedir? Bu tercih, Cumhuriyet'in başkenti Ankara'da Cumhuriyet döneminin izlerini silmek gibi adım adım hayata geçirilmek istenen bilinçli bir politikanın ürünü müdür?” diye sordu.
 
ALINAN BİR KARAR VAR MI?

Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Necati Yılmaz, Erdoğan'ın Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yıl Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmaya atıf yaptı.

Erdoğan “Ankara Cumhuriyetimiz'in başkenti olarak ilan edilmesine rağmen, meclis ve çevresinde sınırlı binalar dışında tarihimize ve kültürümüze katkı sağlayacak eserlerle donatılmamış bir şehirdir. Bu kısırlığı aşmak için şehri Selçuklu ve Osmanlı mimarisini günümüz ihtiyaçları ile birleştirecek eserlerle donatmaya karar verdik. Cumhuriyet tarihimizdeki pek çok ilklerimiz arasına Beştepe Külliyesi'ni ekleyerek bunu başardığımızı düşünüyorum” demişti. Ankara'nın Selçuklu ve Osmanlı mimarisini günümüz ihtiyaçları ile birleştirecek eserlerle donatılması için hükümetin aldığı bir karar olup olmadığını soran Yılmaz, “Varsa bu karar hangi kurum ya da kurumlar tarafından ne zaman alınmıştır?” sorusunu yöneltti.

 

“22 YILDIR NİYE YAPILMADI?”

Başkent'in Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle donatılmasına yönelik çalışmaların hangi bölgeleri kapsadığını ve bu çerçevede hangi çalışmaların yapılacağını ifade eden Yılmaz, önergesinde şu sorulara yer verdi:

*Ankara'nın kamuoyunun Cumhurbaşkanlığı Sarayı olarak tanımladığı Beştepe Külliyesi'ne benzer yapılarla donatılması gündemde midir? Böyle bir çalışma varsa bunun ayrıntıları nedir?

*Başkent'in mimarisinin ‘kısır' olduğu iddiasının dayanağı nedir? Küçük ve yoksul bir Anadolu kasabası olan Ankara'nın Cumhuriyet dönemiyle birlikte oluşturulan eserleri de sözü edilen ‘kısır' mimariye dahil midir?

*Cumhuriyet dönemi eserlerinin ‘kısır' olduğu iddiasıyla konunun uzmanları ya da meslek örgütleri tarafından hazırlanan bir rapor var mıdır? Varsa bunu kimler hazırlamıştır?

*Cumhurbaşkanı'nın “Meclis ve çevresinde sınırlı binalar dışında tarihimize ve kültürümüze katkı sağlayacak eserlerle donatılmamış bir şehirdir” değerlendirmesine konu olan bina ya da binalar hangileridir? Başkent'in 22 yıldır iktidar partisine mensup bir belediye başkanı tarafından da yönetildiği dikkate alındığında, bu eserlerin bugüne kadar Ankara'ya kazandırılamamış olmasının sorumlusu kimdir?

*93 yıllık Başkentimiz'in son 22 yılında görevde bulunan mevcut belediye yönetimi kendinden önceki dönemde yapılan Cumhuriyet dönemi mimarisiyle yapılmış eserlerin birçoğunu yıkmıştır. Marmara Köşkü, Su Süzgeci Binası, Maltepe Elektrik ve Havagazı Fabrikası yıkılmış, Saraçoğlu Mahallesi, Renda Köşkü, Opera Binası gibi tarihi ve kültürel birçok yapı da halen yıkım tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Tarihi ve kültürel değeri yok edilmesi pahasına yıkılan eserlerin yerinde önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle herhangi bir inşaat faaliyeti bulunmakta mıdır? Varsa bunlar hangi yapıları kapsamaktadır?

*Bu yıkımlar hükümetin temel bir politika tercihini mi ifade etmektedir? Bu tercih, Cumhuriyet'in başkenti Ankara'da Cumhuriyet döneminin izlerini silmek gibi adım adım hayata geçirilmek istenen bilinçli bir politikanın ürünü müdür?

Close