Çaldağ Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi’nin satışa çıkardığı arazi TBMM gündeminde

Çaldağ Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi’nin satışa çıkardığı arazi TBMM gündeminde

Çaldağ Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi’nin satışa çıkardığı arazi TBMM gündeminde

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, Başkent’in en önemli bakı noktası sayılan Çaldağ Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi’nin satışa çıkardığı araziyi TBMM gündemine taşıdı. Çaldağ Mahallesi’nde daha önceki imar planı değişikliğiyle ilgili meslek örgütlerinin açtığı davanın devam ettiğini anımsatan Yılmaz, “Ülkemiz 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından OHAL dönemi yaşarken, Büyükşehir’in Çaldağı’nda arsaları alelacele satışa çıkarması hangi belediyecilik ilkesiyle bağdaşmaktadır?” diye sordu.

OHAL FIRSATÇILIĞI MI?

Necati Yılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Çaldağ Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi’nin 14 Eylül 2015 tarih ve 1919 sayılı kararı ile yeni bir imar planı değişikliğe gidildiğini hatırlattı. Bu değişiklik çerçevesinde konut kullanımlarında E=2 yapı yoğunluğu verilmesi, konutlarda yüzde 20’yi geçmeyecek tarzda ticari kullanıma yer verilmesinin kararlaştırıldığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:
“TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Çaldağ’da yapmak istediği söz konusu kentsel dönüşüm planlarının yürütmesinin durdurulması talebiyle Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığı’nda dava açmıştır.
Bu dava devam ederken bu kez de Büyükşehir Belediyesi’nin Çaldağı’nda bu kez 29211 ada 1 parselde bulunan 180 bin 923 metrekarelik araziyi satışa çıkardığı basına yansımıştır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Büyükşehir Belediyesi’nin OHAL fırsatçılığı yaptığını, ihalenin iptali için yargıya gideceklerini açıklamıştır.”

NEDEN KENTSEL DÖNÜŞÜME AÇILDI?

Çaldağ Tepesi’nin kentsel dönüşüm projesi kapsamına alınmasının gerekçesinin açıklanmasını isteyen Yılmaz, bu tepenin yeşil alan olarak değerlendirilmesinin neden gündeme gelmediğini sordu. Yılmaz, gelişmiş ülkelerde kent panoramasının görüldüğü tepelerin turizm açısından en değerli kamusal alan olarak değerlendirildiğini belirterek, “Ankara için çok önemli bir değer olan Çaldağ’ın kentsel dönüşüme açılma kararının altında ne yatmaktadır? Çaldağ’da kentsel dönüşüm projesinde yüksekliğin serbest ve 2 emsal verilerek, alanın yarısından fazlasının konuta açılmasının gerekçesi nedir?” diye sordu.

HANGİ BELEDİYECİLİK İLKESİYLE BAĞDAŞIYOR?

2012 yılında aynı bölgede yapılan planlarda bölgenin yüzde 70’inin açık ve yeşil alan olarak düzenlendiğini, son yapılan plan değişikliği ile aynı bölgenin yüksek yoğunluklu konuta açılmasıyla ne planlandığını soran Yılmaz, önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:

“-Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava devam ederken Büyükşehir Belediyesi’nin ‘yangından mal kaçırır gibi’ Çaldağı’nda yeni arsaları satışa çıkarmasının gerekçesi nedir?
-Çaldağ Tepesi’nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında neler yapılması planlanmaktadır?
-Bölgede yoksul yurttaşların oturduğu gecekondular ve mevcut sorunların çözümü için nasıl bir yol izlenecektir? Söz konusu proje çerçevesinde kamulaştırma yapılmış mıdır?
-Başbakan eski Yardımcısı Sn. Bülent ARINÇ’ın ifadesiyle “parsel parsel sattı” ifadeleri doğrultusunda” Çaldağ, sözü edilen proje ile “sadece parası olanların konut aldığı bir tepe” haline mi getirilecektir?
-Ülkemiz 15 Temmuz 2016’da FETÖ mensubu subayların darbe girişiminin ardından OHAL dönemi yaşanırken, Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara’nın panoramik bakı noktası Çaldağı’nda arsaları alelacele satışa çıkarması hangi belediyecilik ilkesiyle bağdaşmaktadır?”

Close