Eğitim Dinsel Referanslı Tanımlanıyor

Eğitim Dinsel Referanslı Tanımlanıyor

Eğitim Dinsel Referanslı Tanımlanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Çankaya’da öğretmenlere yönelik seminerinde Milli Şuur Dergisi’ni dağıttığı yönündeki iddialar TBMM gündemine taşındı. CHP’li Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a bu iddiaların doğru olup olmadığını sordu. Yılmaz, “FETÖ darbe girişimi sonrası 21 binden fazla öğretmen açığa alınırken, diğer dini yapılanmalara zemin hazırlayabilecek bu tip kitapların dağıtılmasının gerekçesi nedir” sorusunu yöneltti.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Çankaya İlçesi’nde öğretmenlere yönelik düzenlediği seminerde “Materyalist Eğitimden Milli Eğitim Olmaz” konulu Milli Şuur Dergisi’ni dağıttığı yönündeki iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Yılmaz, bu iddiaların doğru olup olmadığının açıklanmasını isteyerek, “FETÖ darbe girişimi sonrası 21 binden fazla öğretmen açığa alınırken, diğer dini yapılanmalara zemin hazırlayabilecek bu tip kitapların dağıtılmasının gerekçesi nedir?” diye sordu.

EĞİTİM DİNSEL REFERANSLI TANIMLANIYOR

CHP’li Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Çankaya’da öğretmenlere yönelik seminerde Milli Şuur Dergisi’nin dağıtıldığı iddialarının basında yer aldığını anımsattı. “Materyalist Eğitimden Milli Eğitim Olmaz” konulu içeriğe sahip dergide, eğitim ve öğretim kavramlarının, bilimsel tanımlamalar yerine dinsel referanslı tanımlamaya tabi tutulduğunun belirtildiğini ifade eden Yılmaz, dergide eğitim ve öğretimin aşağıdaki biçimde tanımlandığının belirtildiğini vurguladı:
“İnsanın; yaratıldığı fıtratın muhafazası için doğumundan ölümüne kadar, İslam’ın temel esasları doğrultusunda itikatta, ilimde, akılda, din ve ahlakta, ibadet ve amelde, beden ve ruh sağlığında, sosyal hayatta, iktisatta, ekonomide, siyasette, hukukta hidayet, feraset, dirayet sahibi salih kimseler olarak yetiştirilmesi ve dünya ve ahiret saadeti için hazırlanması ilmi ve işidir.”

“LAİKLİK İLKESİNE AYKIRILIK OLUŞTURMUYOR MU?”

Söz konusu seminerin hangi tarihte gerçekleştirildiğini ve kaç öğretmenin katıldığını soran Yılmaz, öğretmenlere Milli Şuur Derğisi’nin dağıtıldığı iddialarının doğru olup olmadığını sordu. Dağıtıma hangi kurum tarafından, hangi gerekçeyle izin verildiğinin açıklanmasını isteyen Yılmaz, önergesinde şu sorulara yer verdi:
“-Bu derginin dağıtımı Talim ve Terbiye Kurulu’nun bilgisi dahilinde mi gerçekleştirilmiştir?
-Bahsi geçen dergi herhangi bir kamu kurumunda ya da Milli Eğitim Bakanlığı’nın denetlemekle yükümlü olduğu özel herhangi bir okul ya da dershanede dağıtılmış mıdır?
-Söz konusu dergi kim ya da kimler tarafından basılmıştır? Derginin yönetiminde kimler bulunmaktadır?
-Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere dağıtımına karar verilen kitaplar hangi kriterlerle, kimler tarafından seçilmektedir?
-Son 5 yılda öğretmenlere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim seminerlerinde kaç kitap dağıtılmıştır? Bu kitaplar hangileridir?
-Milli Eğitim Bakanlığı’nın teşkilat ve görevleri hakkındaki kanun hükmünde kararnameye göre, 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu çerçevesinde görevleri düzenlenmiş olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın laiklikle çelişen bir dergiyi öğretmenlere dağıtması Anayasa’nın laiklik ilkesine aykırılık oluşturmakta mıdır?
-FETÖ darbe girişimi sonrası 21 binden fazla öğretmen açığa alınırken, diğer dini yapılanmalara zemin hazırlayabilecek bu tip kitapların dağıtılmasının gerekçesi nedir?

Close