Güvencesiz çalışma koşulları iş cinayetlerini besliyor

Güvencesiz çalışma koşulları iş cinayetlerini besliyor

Güvencesiz çalışma koşulları iş cinayetlerini besliyor

 

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, her geçen gün artan iş cinayetlerinin önlenmesi, üretim alanının güvenli hale getirilmesi ve işverenlere gerekli yaptırımların uygulanması konusunda araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Yılmaz, Türkiye’nin iş cinayetlerinde Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü sırada olduğunu belirterek, “Hükümetin emeğin daha uzun sürelerde, daha ucuza çalıştırılmasını içeren bir politika izlemesi iş cinayetlerine temel neden olan koşulları yaratmaktadır. 15 yıldır işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili politika üretilmemesinin emekçinin canına mal olduğu açıkça görülmektedir” dedi.

CHP’li Yılmaz araştırma önergesinin gerekçesinde, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin iş cinayetleri raporuna göre, 2016 yılında 1970 işçi çalışırken yaşamını yitirmiş ve 2016 yılı Türkiye tarihinde en çok işçi ölümünün gerçekleştiği yıl olmuştur. Yaşamını yitirenlerin 1682’si işçi ve memur, 288’i ise çiftçi ve esnaftır. Bu rakamlarla Türkiye, iş cinayetlerinde Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü sıradadır” dedi.

GÜVENCESİZ ÇALIŞMA KOŞULLARI İŞ CİNAYETLERİNİ ARTTIRIYOR

İSİG’in raporuna göre, 2013 yılında en az 1235 işçi, 2014 yılında en az 1886 işçi, 2015 yılında en az 1730 işçi, 2016 yılında en az 1970 işçi ve 2017 yılının ilk üç ayında ise en en az 441 işçi yaşamını yitirdiğini belirten Yılmaz, “İşçilerin büyük mücadeleler sonucunda elde ettikleri 8 saat çalışma ve sendikalı olma hakları ellerinden alınmış, her geçen gün güvencesiz çalışma koşullarıyla yaşamları daha da kötü hale getirilmiştir. 2002'de 3 milyona yaklaşan sendikalı işçi sayısı 2017'de ocak ayı itibarıyla 1.5 milyona kadar gerilemiştir” dedi.

ARTAN TAŞERON SAYISI GÜVENCESİZLİĞİ ARTTIRIYOR

 İş cinayetlerinin mevsimlik çalışma, sendikasız, örgütsüz ve güvencesiz çalışma koşullarının hakim olduğu işkollarında yoğunlaştığını vurgulayan Yılmaz, “Türkiye’de özellikle AKP iktidarıyla artış gösteren ve güvencesiz çalışmayı en çok besleyen sistem ise taşeron çalışmadır. Taşeron çalışma; maliyet açısından ucuz, siyasal ve sosyal olarak denetimli ve örgütsüz işgücünü beslemektedir. Taşeron sayısı başta eğitim ve sağlık sektörü olmak üzere her alanda hızla artmaktadır. 2002'de 387 bin olan taşeron işçi sayısı bugün 2 milyona dayanmıştır” dedi.

İŞVERENE CAYDIRICI YAPTIRIMLAR UYGULANMIYOR

Güvencesiz ve örgütsüz çalışmanın yanında iş cinayetlerinin artmasının en önemli sebeplerinden birisinin de işverene gereken cezaların verilmemesi ve yaptırımların uygulanmaması olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “İş cinayetlerine sebebiyet veren, gerekli önlem ve sorumlulukları almayan işverenler caydırıcı cezalar almamakta, hatta hükümet eliyle ödüllendirilmektedir. Zonguldak’ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessesesi maden ocağında 7 Ocak 2013 tarihinde 8 madencinin hayatını kaybettiği faciada, "Taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuksuz yargılanan 10 sanık arasında bulunan Kozlu Müessese Müdürü Kazım Eroğlu’nun, kuruma vekaleten genel müdür olarak atanması durumun en çarpıcı örneklerinden biridir” dedi.

İşe bağlı “kazaların” önlenmesi için öncelikle bu vakaların iş cinayeti olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz şöyle devam etti: “ İş cinayetlerinin önlenmesi, üretim alanı ve üretim dışı alanda iş güvenliği ve işçi sağlığının sağlanması, iş cinayetine sebebiyet verenlerin yeterli ve caydırıcı cezaları almaları ve tüm bunların doğurduğu vahim sonuçların önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınması amacıyla amacıyla bir Meclis araştırması açılması şarttır.”

Close