Nallıhan'da kurulacak olan termik santral TBMM gündeminde

Nallıhan'da kurulacak olan termik santral TBMM gündeminde

Nallıhan’da kurulacak olan termik santral TBMM gündeminde

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü tarafından ilan edilen imar planı değişikliğiyle Nallıhan’da kurulacak termik santrali TBMM gündemine taşıdı. Kurulacak santralin bölgede çok büyük bir alanı kül ve zararlı maddeye boğacağı yönündeki iddiaların doğru olup olmadığını soran Yılmaz, “İnceleme Değerlendirme Komisyon toplantılarında santralin yaratacağı uçucu ve yatak külün Kuş Cenneti’ne ve Uluköy’e yönelik olumsuz etkileri değerlendirilmiş midir? Kurulacak santralin insan sağlığına, tarım ürünlerine, ormanlara, doğal dengeye vereceği zararlar konusunda yaptırılan etki analizi var mıdır?” sorularını yöneltti.

MESLEK ÖRGÜTLERİ: “ÇOK BÜYÜK ALAN ETKİLENECEK”

Yılmaz, Başbakan Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü tarafından ilan edilen imar planı değişikliğiyle, Çayırhan-B termik santrali için Nallıhan’da 720 MW elektrik üretim kapasitesine sahip termik santral projesi yapılması planlandığını anımsattı. Uluköy ve Karaköy Mahalleleri sınırları içerisinde kurulması planlanan söz konusu termik santral için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin askıya çıkarıldığına ilişkin haberlerin basında yer aldığını anımsatan Yılmaz, şöyle devam etti:

“Meslek odalarının temsilcileri ve ilgili kesimler, plan değişikliğinin geçmesi durumunda, projeye göre yılda 3 milyon 850 bin ton kömür yakılacağını, bundan da 1 milyon tondan fazla uçucu ve yatak külü oluşacağını belirterek, bu külün 5.9 kilometre ötedeki Kuş Cenneti’ni, 110 metre mesafedeki Uluköy’ü ve bölgedeki diğer yaşam alanlarını olumsuz etkileyeceğini ifade etmiştir. Santralin çevreye yaratacağı olumsuzluklardan yaklaşık 276 bin dekar tarım arazisinin de etkileneceği öne sürülmektedir.”

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞE UYGUN MU?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından ilan edilen imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun olmadığına ilişkin iddiaların doğru olup olmadığının açıklanmasını isteyen Yılmaz, “Meslek örgütlerinin projede çıkarılacak kömürün taşınmasından yakılmasına kadar bir dizi safhada toz oluşacağı, 150 metre yükseklikteki baca ile külün de ÇED’de iddia edildiği gibi 7.5 kilometre yarıçapında bir alandan çok daha büyük bir bölgeyi küle ve zararlı maddeye boğacağı iddiası doğru mudur?” diye sordu.

TARIM ALANLARI ETKİLENECEK Mİ?

Yılmaz, plan değişikliğiyle bütün bölgeye ait tarım, sulak alan ve mera gibi arazi niteliklerinin geri dönüşü olmayan biçimde değişeceği iddiasının gerçeği yansıtıp yansıtmadığının açıklanmasını isteyerek, önergesinde şu sorulara yer verdi:

“-Ülkemizde önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle termik santrallerin sayısı kaçtır? Söz konusu santrallerin modernize edilmesi hususundaki son durum nedir? Söz konusu santraller arasında son bir yılda gerçekleştirilen denetimler ve sonuçları nelerdir?

-Kurulması planlanan termik santralin ÇED sürecinde son İnceleme Değerlendirme Komisyon toplantısına katılan kurum ve kuruluşlar hangileridir? Bu toplantıya katılan her bir kurum ve kuruluş ayrı ayrı gösterilmek üzere vermiş oldukları görüşler ne biçimdedir?

-Söz konusu İnceleme Değerlendirme Komisyon toplantılarında santralin yaratacağı uçucu ve yatak külün Kuş Cenneti’ne ve Uluköy’e yönelik olumsuz etkileri değerlendirilmiş midir?

-ÇED toplantılarında sivil toplum kuruluşlarının görüşü alınmış mıdır? Alınmış ise bu kuruluşlar hangileridir ve değerlendirmeleri nelerdir?

-Bölgede geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlayan halkın yaşayacağı mağduriyetlerin önüne geçmek ve kurulacak santralin insan sağlığına, tarım ürünlerine, ormanlara, doğal dengeye vereceği zararlar konusunda yaptırılan etki analizi var mıdır? Yapılması planlanan santralin yaratacağı olumsuz etkiler konusunda, çevrenin ve doğal hayatın, tarım alanların korunmasına yönelik alınan önlemler nelerdir?”

Close