Necati Yılmaz: Cemaat, gücünü iktidarın hazırladığı hukuksal altyapıdan aldı

Necati Yılmaz: Cemaat, gücünü iktidarın hazırladığı hukuksal altyapıdan aldı

Necati Yılmaz: Cemaat, gücünü iktidarın hazırladığı hukuksal altyapıdan aldı

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, “Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” üzerine TBMM Genel Kurulu’nda bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında güçler ayrılığı, bağımsız ve tarafsız yargının önemine değinen Yılmaz, tasarıda başkanlar kuruluna ait olan kimi yetkilerin bölge idare mahkeme başkanına ve Hakimler Savcılar Kurulu’na devredilmesinin hukuki açıdan keyfiliği getireceğini vurguladı.

“Yargı kadroları siyasetin ve cemaatin örgütlenme alanı haline getirildi”

15 yıllık AKP iktidarında cemaat yapılanmasının yargıyı içinde bulunduğu bu acıklı hale getirdiğini vurgulayan Yılmaz, “15 yıllık dönemde iktidarın yasama çalışmaları yargıya müdahale olanaklarının altyapısını yaratmıştır. Böylelikle yargıyı siyasallaştırıp, yargıyı iktidarının etkinliğini sağlamak üzere bir araca dönüştürmüştür. Bu müdahale yargıyı tarihinde hiç görülmemiş kadar saygınlıktan uzaklaştırmış, yargıya olan güven yüzde 30’lara kadar inmiştir” ifadelerini kullandı.

“Yargının işleyişi çete mensuplarına teslim edildi”

Yeni ceza kanununda yapılan düzenlemeler, özel görevli mahkemelerin kurulması ve görev alanının genişletilmesi, HSYK, Yargıtay, danıştay ve anayasa mahkemesinin yapısının ve seçim yöntemlerinin değiştirilmesi gibi hukuksal düzenlemeler ile bu noktaya gelindiğini söyleyen Yılmaz, “Bu düzenlemelerle yargının işleyişi çete mensuplarına teslim edilmiştir. Yargı süreçleri toplumun adalet beklentisini karşılamak yerine, siyasi amaçlarla operasyonel olarak işletilmiştir. Ulaşılan bu güç yargıyı takiben, ordunun ve tüm bürokrasinin, giderek tüm basının, meslek örgütlerinin ve sivil toplumun denetim altına alınması, korkutulması ve susturulması amacıyla kullanılmıştır” diye konuştu.

Close