Necati Yılmaz: "Şehir Hastaneleri ile binlerce sağlık emekçisi işsiz mi kalacak?"

Necati Yılmaz: "Şehir Hastaneleri ile binlerce sağlık emekçisi işsiz mi kalacak?"

Necati Yılmaz: “Şehir Hastaneleri ile binlerce sağlık emekçisi işsiz mi kalacak?”

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, 2003 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında Ankara’da kurulacak Bilkent ve Etlik Sağlık Tesislerinin açılması ile bu tesislere taşınması düşünülen 13 devlet hastanesini Başbakan Binali Yıldırım’a sordu.

Ankara’ya kurulacak Şehir Hastaneleri ile ilgili iddialara önergesinde yer veren Yılmaz, “Bilkent’teki inşaatının bu yıl biteceği öngörülen projenin yatak kapasitesi 3704, Etlik’teki 2018 yılında bitmesi planlanan projenin ise yatak kapasitesi 3566 olarak planlanmıştır. Kalkınma Bakanlığı’nın Kamu Özel İşbirliği Uygulamalarına İlişkin Gelişmeler başlıklı Ocak 2016 tarihli raporda kurulması planlanan Bilkent’teki sağlık tesisinin maliyeti 1.105 milyon dolar, Etlik’teki tesisin maliyeti ise 1.086 milyon dolar olarak açıklanmıştır” dedi.

“SAĞLIK SİSTEMİ TİCARİLEŞTİRİLDİ, HASTALAR MÜŞTERİYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ”

Bu hastanelerin hizmet vermeye başlaması ile Dış Kapı Hastanesi, Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Ulucanlar Göz Hastanesi, Doktor Zekai Tahir Burak Kadın ve Doğum Hastanesi, Doktor Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin de arasında bulunduğu Ankara’daki 13 devlet hastanesinin kapatılacağı ve bu tesislere taşınacağı iddiaları hakkında Yılmaz, “Kamuoyuna “5 yıldızlı” sağlık hizmeti ve “Şehir Hastanesi” olarak sunulan bu projeler ile sağlıkta devletin rolü özel sektöre aktarılmakta, sağlık sistemi ticarileştirilerek, hastalar müşteriye dönüştürülmektedir” dedi.

Kapatılacak hastanelerin taşınmazlarına ve arazilerine de değinen Yılmaz, “Bu hastaneler söz konusu tesislere taşındığında kültür varlığı statüsündeki merkezi konumdaki binalar ve arazilere ne olacaktır?” diye sordu.

Bu projeler ile işsiz kalacak sağlık emekçilerinin ve kapanacak devlet hastanelerinde sağlık hizmeti alan yoksul vatandaşın da zarar göreceğini dile getiren Yılmaz, Başbakan Yıldırım’a, “Arazisi devletten, hazine garantili, kur farkı garantisi olan, tüm sağlık hizmetlerinin aynı şirketten karşılandığı, devletin kiracı, şirketin mülk sahibi olduğu bu projeler ile devletin sorumluluğunda olan sağlık hizmeti özel sektöre mi devredilmektedir? Söz konusu tesisler hizmete açıldıktan sonra devletin tesisleri işletecek özel şirkete ödeyeceği kira ve hizmet bedeli Bilkent ve Etlik Sağlık Tesisleri özelinde ne kadardır? Bu kapsamda yapılacak tüm projelerin toplam kira ve hizmet bedeli ne kadardır? Bu projelerin kamu özel ortaklıklı projeler olması göz önüne alınırsa diğer projelerde olduğu gibi özel şirketlere yıllık hasta sayısı garantisi verilmiş midir? Garanti edilen sayıda hasta hizmet almadığında devletin hasta başına özel şirkete ödeyeceği ücret toplamda ne kadardır?” sorularını sordu.

“TAŞINACAK HASTANELERİN SAĞLIK EMEKÇİLERİ DE BU TESİSLERE AKTARILACAKSA PERSONELİN KAZANILMIŞ HAKLARI, EMEKLİLİKLERİ, KIDEMLERİ, İŞ GÜVENCELERİ NE OLACAKTIR?”

Sorularında sağlık emekçilerine ve kapatılacağı iddia edilen devlet hastanelerinde çalışan taşeron işçilere de yer veren Yılmaz, “Bilkent ve Etlik Entegre Sağlık Kampüslerinde, kapatılacak devlet hastanelerinin personelinin çalışmaya devam etmesi düşünülmekte midir? Taşınacak hastanelerin sağlık emekçileri de bu tesislere aktarılacaksa bu personelin kazanılmış hakları, emeklilikleri, kıdemleri, iş güvenceleri ne olacaktır? Aksi bir durumda taşınacak 13 devlet hastanesinde hâlihazırda çalışmakta olan sağlık emekçilerinin işsiz kalacağı doğru mudur?” soruları ile sağlık emekçilerinin haklarına ve kazanımlanın ne olacağına vurgu yaptı.

Ankara’da kurulacak sağlık kampüslerinde özel şirketlere hasta garantisi verildiğine de dikkat çeken Yılmaz, önergesinde şu sorulara da yer verdi:

“Tesislerin sağlık hizmeti kalitesi ifade edilirken vurgulanan “5 yıldızlı” ifadesinin yoksul vatandaşa faturası ne olacaktır? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu hastanelerde sunulan hizmetlerin tamamını karşılayacak mıdır? SGK’nın bu hastanelerde sunulacak sağlık hizmetlerinin hangilerini karşılayacağının bir listesi var mıdır?”

“Sağlıkta Dönüşüm Projeleri ve Entegre Sağlık Kampüsleri ile hükümetiniz devletin vatandaşa eşit ve ücretsiz olarak sunması gereken sağlık hizmetini özel sektöre mi teslim etmektedir? Sağlığın bu projeler ile ticarileştiği, hastaların müşteriye dönüştüğü, sağlık emekçilerinin özel sektörün elinde güvencesiz çalışmaya terk edildiği doğru mudur?”

Close