YILMAZ, OKULLARDAKİ MEVLİT ETKİNLİĞİNİ MECLİS'E TAŞIDI

YILMAZ, OKULLARDAKİ MEVLİT ETKİNLİĞİNİ MECLİS'E TAŞIDI

YILMAZ, OKULLARDAKİ MEVLİT ETKİNLİĞİNİ MECLİS’E TAŞIDI

 

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, Mevlit Kandili vesilesiyle okullarda düzenlenen, katılımın zorunlu olduğu ‘Mevlid-i Nebi’ etkinliklerini meclis gündemine taşıdı. Yılmaz, “Mevlit etkinlikleri üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara yazı gönderilmiş midir? Bakanlığın TÜRGEV gibi vakıflarla imzaladığı protokol kapsamında etkinliği gerçekleştirmekte olduğu iddiaları doğru mudur?” sorularını yöneltti.

“ETKİNLİKLER DİN GÖREVLİLERİNİN KATILIMIYLA MI YAPILACAK?”

Yılmaz, Başbakan Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde İstanbul Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullara gönderdiği yazı ile Mevlit Kandili vesilesiyle tüm okullarda etkinliklerin düzenleneceği ve katılım zorunluluğunun da basına yansıdığını anımsattı. Basına yansıyan haberlerde Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de bu kapsamda bir yazıyı okullara ilettiğinin belirtildiğini ifade etti. Yılmaz, “Etkinliğin içeriği nedir? Söz konusu etkinlik öğretmenler tarafından mı yürütülecektir? Din görevlilerinin katılımıyla mı yapılacaktır? Ders programına eklenmiş midir? Ders saatleri dışında mı yapılacaktır?” dedi.

Bu tür etkinliklerin sürekliliğinin olup olmayacağını soran Yılmaz, “Bu etkinlikler Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatıyla mı yapılmaktadır? Değilse Bakanlığın da üzerinde bir talimatla mı gerçekleştirilmektedir? Bu etkinlikler TÜRGEV ve ENSAR gibi vakıflarla mı planlanmaktadır?” dedi.

“ÖĞRENCİLER HAREMLİK-SELAMLIK DÜZENİNDE Mİ ETKİNLİĞE KATILACAK?”

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından etkinliğe katılması istenen ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri hangi yaş aralığından seçilecektir diye soran Yılmaz, “Erkek öğrenciler ile kız öğrenciler haremlik-selamlık düzeninde mi etkinliğe katılacaktır? Kız öğrencilerin başını örtmesi istenecek midir?” dedi.

Alevilikte mevlit gibi bir ritüel olmadığını hatırlatan Yılmaz, “ Hükümet milli eğitim politikasını tüm diğer inançları dışlayarak mı oluşturmak istemektedir?” sorusunu yöneltti.
Yılmaz, ayrıca “Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tüm okullarda ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerini kapsayan fen veya matematik alanında merkezi bir etkinliği var mıdır? Olacak mıdır? Bu tür merkezi etkinlikleri sadece din dersi üzerine mi uygun görmektedir?” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, önergesinde şu soruların da yanıtlanmasını istedi:
“-Milli eğitim anlayışını okullarda dini tören düzenlemeye kadar vardırmış olan Bakanlığın milli eğitimi dinselleştirme ve laik eğitim çizgisinden çıkarma hedefi var mıdır? Söz konusu etkinlik, öğrenciler arasında ayrımcılığa yol açmayacak mıdır?
- Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim hedefleri arasında sünni-islam inancına ait dini töreni zorunlu şekilde uygulamak yer almakta mıdır? Bu tutum devleti bir inanç kesimine ilişkin misyonerlik görevi ile yükümlendirmek değil midir? Bu etkinliklerle İnançlar arasında eşitlikçi bir tutumun sergilendiği düşünülmekte midir?
- Milli Eğitim Bakanlığı islam inancından farklı herhangi bir inanca ait ritüeller çerçevesinde tüm okullarda herhangi bir etkinlik yapmış mıdır?
- Bu tür etkinlikler yurt geneline yayılmış mıdır? Hangi illerde ve ilçelerde yapılması planlanmıştır?”

Close