"SAĞLIKSIZ" Sağlık Politikalarına Necati Yılmaz'dan Eleştiri

"SAĞLIKSIZ" Sağlık Politikalarına Necati Yılmaz'dan Eleştiri

“SAĞLIKSIZ” Sağlık Politikalarına Necati Yılmaz’dan Eleştiri

CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, AKP iktidarında sağlık sisteminin ticarileştirildiğini, hastaların müşteri haline geldiğini vurgulayarak, “Sağlık çalışanları insanca yaşamı, özgürlükleri en çok hak eden meslek gruplarının başında gelmektedir. Vatandaşı çaresiz bırakan, sağlık çalışanlarını sağlığından eden bu politikalardan bir an önce vazgeçilmelidir” dedi.

Sağlık politikalarının tek elden oluşturulmasını öngören CHP iktidarında, uzun vadeli, sürdürülebilir, vatandaşa hizmet odaklı bir “Ulusal Sağlık Politikası” oluşturulacağını vurgulayan Yılmaz, “Karşılaştıkları tüm güçlüklere rağmen, zor ve onurlu görevlerini yerine getirmek için fedakarca çalışan tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum” diye konuştu.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, sağlık çalışanlarının ailelerinden, sosyal yaşamlarından ve sahip oldukları birçok değerden fedakarlık ederek, yorucu ve yıpratıcı görevlerini yerine getirmeye çalıştığını vurgulayarak, AKP iktidarında sağlık sisteminin ticarileştirildiğini, hastaların adeta birer müşteri haline getirildiğini ifade etti. Yılmaz, “Sağlık çalışanları insanca yaşamı, özgürlükleri en çok hak eden meslek gruplarının başında gelmektedir. Vatandaşı çaresiz bırakan, sağlık çalışanlarını sağlığından eden bu politikalardan zaman kaybetmeden vazgeçilmesi şarttır” diye konuştu.

“14 MART İŞGALE KARŞI BAŞKALDIRININ YIL DÖNÜMÜ”

Yılmaz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, 14 Mart’ın emperyalist işgale karşı başkaldırının yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Tıbbiyelilerin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı ulusal kurtuluş mücadelesinin her aşamasında canları pahasına direndiğini anımsatan Yılmaz, bu mücadele sonucunda 14 Mart’ların emperyalist işgale karşı başkaldırının yıldönümü haline geldiğini söyledi. AKP’nin sağlık alanındaki uygulamaları nedeniyle bugün tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlamalarının koşullarının ortadan kalktığını kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti:
“Sağlıkta Dönüşüm Programı olarak adlandırılan düzenlemelerle kamusal sağlık hizmetleri adeta çökmüştür. Sağlık hizmetleri birim birim parçalanarak özel sektör eliyle verilmeye başlanmıştır. Sağlık çalışanları, ailelerinden, sosyal yaşamlarından, sahip oldukları birçok değerden fedakarlık ederek, yorucu ve yıpratıcı görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadır. Tüm sağlık çalışanlarının aldıkları ücretler maalesef beklentilerinin çok altındadır. Sağlık çalışanları, Batılı ülkelerdeki meslektaşlarıyla kıyaslandığında daha fazla çalışıp, daha az ücret almakta, daha az dinlenmektedir. Emeklilik koşulları Batılı meslektaşlarıyla kıyaslanamayacak kadar kötüdür.”

SAĞLIK ÇALIŞANLARI YIPRANMA HAKKI İSTİYOR

Sağlık çalışanlarının döner sermaye ek ödemelerinin emekliliklerine yansıtılmasını istediğini belirten Yılmaz, “Sağlık çalışanları, mesleki hastalıklarıyla ilgili özel bir düzenleme yapılmasını, yıpranma payı hakkının zaman geçmeden hayata geçirilmesini istemektedir. Ek göstergelerinin yükseltilmesini ve kadrolar arasındaki farklılıkların giderilmesini talep eden sağlık çalışanları, sağlıkta şiddete son verecek yasal düzenlemelerin de acilen çıkarılmasını beklemektedir. Personel yetersizliği nedeniyle sağlık çalışanlarının hastalarına ayırmaları gereken süre 5 dakikanın bile altına inmiştir. OHAL bahane edilerek, keyfi bir biçimde işten atılan sağlık çalışanlarının mağduriyeti giderek artmaktadır” dedi.

“CHP OLARAK AMACIMIZ SAĞLIKTA DA SOSYAL DEVLET”

Yılmaz, hastalarına yeterli zaman ayırarak, nitelikli sağlık hizmeti vermek isteyen sağlık çalışanlarının, sağlık sistemindeki sorunlar nedeniyle en az hastalar kadar mağdur durumda olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
“AKP iktidarında sağlık sistemi ticarileştirilmiş, hastalar adeta birer müşteri haline getirilmiştir. Başta hekimler olmak üzere, her seviyedeki sağlık çalışanları insanca yaşamı, özgürlükleri en çok hak eden meslek gruplarımızın başında gelmektedir. Vatandaşı çaresiz bırakan, sağlık çalışanlarını sağlığından eden bu sağlık politikalarından bir an önce vazgeçilmesi şarttır. Sağlıkta sosyal devleti hayata geçirmeyi amaçlayan Cumhuriyet Halk Partisi, gelirine ya da varlığına bakılmaksızın herkes için sağlık sisteminde ulaşılabilirlik, yüksek kalite ve finansal sürdürülebilirlik ilkelerini hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. Sağlık hizmeti adil, eşit, verimli ve denetlenebilir olmalıdır. Sağlık politikalarının tek elden oluşturulmasını öngören CHP iktidarında, uzun vadeli, sürdürülebilir, vatandaşa hizmet odaklı bir ‘Ulusal Sağlık Politikası’ oluşturulacaktır. Bugün yaşanan tüm bu olumsuz koşullar içinde, karşılaştıkları tüm güçlüklere rağmen, zor ve onurlu görevlerini yerine getirmek için fedakarca çalışan tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, saygılarımı sunuyorum.”

Close