TARIM RAPORU: KÖYLER BOŞ; TARIM EMEKÇİLERİ KENTLERDE SAHİPSİZ, SOSYAL GÜVENCESİZ VE İŞSİZ

TARIM RAPORU: KÖYLER BOŞ; TARIM EMEKÇİLERİ KENTLERDE SAHİPSİZ, SOSYAL GÜVENCESİZ VE İŞSİZ

TARIM RAPORU: KÖYLER BOŞ; TARIM EMEKÇİLERİ KENTLERDE SAHİPSİZ, SOSYAL GÜVENCESİZ VE İŞSİZ

 

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Türkiye’nin tarım alanında yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken bir rapor hazırladı.

Neoliberal politikaların çiftçiye olan maliyetinin gün geçtikçe arttığına değinilen raporda, ekilen tarım alanlarının yıllar içerisinde hızla azalışı, tohum, gübre ve mazot fiyatlarının hızlı artışı, tarımdan geçinen nüfusun azalması ve buna bağlı olarak yaşanan göçler ve artan işsizlik, ithal ettiğimiz tarım ürünlerini ihraç etmeye başlamamız, gıda ürünlerinin artan fiyatları, tarım emekçilerinin yaşadığı sıkıntılar gibi problemler verileler açıklandı.

Özellikle dış politikada yaşanılan krizlerin Türkiye pazarında üretici ve tüketiciye ödettiği bedellerin hızla büyüdüğünü söyleyen CHP’li Yılmaz, “İktidar sorumluluktan kaçmakta ve çiftçi devletin yardım elini yanında görememektedir” dedi.

SON 15 YILDA 2 MİLYON 420 BİN FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE TARIM ALANI KAYBOLDU

 İşlenen tarım alanları Türkiye’nin toplam büyüklüğünün yüzde 30’larına kadar geriledi ve son 30 yılda 40 milyon dekar tarım alanı yapılaşmaya terk edildi. 2000’li yılların başından bugüne 2 milyon 420 bin futbol sahası büyüklüğünde tarım alanı kayboldu.

 Termik santral ve HES yapımı gibi acele kamulaştırma faaliyetleri de çiftçinin elinden toprağını aldığını belirten Yılmaz, “Son 14 yılda 35 milyon dekar tarım arazisi yol, baraj, maden ocağı ve inşaat sektörü için imara açılarak “tarım yapılabilir” vasfını yitirmiştir” dedi.

Son 10 yılda tarımın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payının yüzde 10.3'ten yüzde 7.1'e düştüğüne değinilen raporda, tarımın istihdama katkısının da yüzde 34.9'dan yüzde 20.4'e kadar gerilediğine dikkat çekildi.

ÇİFTÇİLİK ÇÖKÜYOR: BORÇLANDIRILAN TARIM EMEKÇESİ ÇAREYİ TOPRAĞINI TERK ETMEKTE ARIYOR

 Raporda, AKP iktidarıyla tarım emekçilerinin yaşadıkları sorunların her geçen gün arttığı ve tarım emekçilerinin büyük işletmelere bağlılık, banka kredileri, ilaç, mazot ve gübre fiyatlarının yüksekliği, topraklarından koparılma ve devlet desteğinin azalması gibi sorunlarla bir çöküş dönemi içinde olduklarının altı çizildi.

Çiftçiler yaşadıkları sıkıntılar sebebiyle artık zarar etmek yerine işsizliği tercih eder noktaya geldi. 2008 yılında 1 milyon 127 bin 744 olan 4/b sigortalı çiftçi sayısı 2015 Kasım ayı itibarıyla 802 bin 893'e kadar düştü. 8 yılda sigortalı çiftçi sayısı 324 bin 856 azalmıştır. 5 milyon 473 bin kişinin tarımdan geçinildiği düşünüldüğünde çiftçilerin yüzde 85'i sosyal güvenlikten yoksun olduğu ortaya çıkıyor.

Banka kredileri ile çiftçiler sürekli borçlandırılıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, çiftçiler 2008 yılında bankalardan toplam 12.4 milyar TL tarım kredisi kullanırken, 2015 yılında çiftçilerin kullandığı tarım kredisi toplamı ise 54.2 milyar TL'ye ulaştı. Aynı dönemde çiftçilerin borç alıp da ödeyemediği takipteki kredi miktarı da yüzde 228'lik artışla 411 milyon 835 bin TL'den 1 milyar 352 milyon liraya çıktı.

İKTİDARIN YANLIŞ FATURALARI 13 YILDA 2 MİLYON ÇİFTÇİNİN TOPRAĞI TERK ETMESİNE NEDEN OLDU

2002 yılında 7 milyon 458 bin kişi olan tarımdan geçinenlerin sayısı 5 milyon 473 bine indi. İktidarın yanlış politikaları 13 yılda 2 milyon çiftçinin toprağını terk etmesine neden oldu.

TAHIL AMBARI TÜRKİYE’DEN TARIM ÜRÜNLERİNİ İTHAL EDEN TÜRKİYE’YE

Yakın döneme kadar tarımda kendi kendine yeten Türkiye’nin artık en temel ürünlerin bile ithalatçısı durumuna düştüğünü ve AKP iktidarında Türkiye'nin tarım ithalatının 26.5 milyar dolara ulaştığını söyleyen Yılmaz, “Domates ihraç eden ve “tahıl ambarı” diye anılan Türkiye artık buğdayı ve domatesi bile ithal eder hale gelmiştir. 2002'de yıllık 2.5 milyar dolar tarım ürünü ithalatı yapan Türkiye, 2014'te 14.2 milyar dolar, 2015 ve 2016'da sırasıyla 14.5 ve 14.3 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. Son 14 yıllık Türkiye dünyadan toplam 126.5 milyar dolarlık tarım ürünü (işlenmiş tarım ürünleri de dahil) ithal etmiştir” dedi.

 

Close