Türkiye'nin Nabzı Programı'ndan: "Cumhur ittifakından kasıt halk ise, bu ittifak halkı temsil etmiyor. Burada bir acz ittifakı var."

Türkiye'nin Nabzı Programı'ndan: "Cumhur ittifakından kasıt halk ise, bu ittifak halkı temsil etmiyor. Burada bir acz ittifakı var."

Türkiye’nin Nabzı Programı’ndan: “Cumhur ittifakından kasıt halk ise, bu ittifak halkı temsil etmiyor. Burada bir acz ittifakı var.”

Adını bir kere daha değerlendirelim cumhur ittifakından kasıt halk ise, bu ittifak halkı temsil etmiyor. Burada olsa olsa bir koltuk ittifakı vardır. Görünen net görüntü: AKP yeni sistemde %50yi, MHP de barajı aşamayacağını görüyor. Aslında burada bir acz ittifakı var.
Demokrasiden sözediyorlardı; demokrasi demek seçmek, seçenek, çoğulculuk, farklı tercihlerde bulunma imkanı demektir. Bu ittifak farklı seçenekleri ortadan kaldırıyor; insanları iki kutuplu anlayışa mahkum ediyor. Bu ne demokrasi kültürümüze, ne de seçimin mahiyetine denk düşmez.
Biz avantajın değil; demokrasinin peşindeyiz. Temsileyete ve halk iradesinin parlementoya sağlıklı yansımasına dayalı bir arayışın peşindeyiz. Eşitlikçi olmayan hiçbir yapı kimseye eşit şartlar tanımaz, bu adil olmaz. Biz "Kim kazanacak?"dan ziyade "Demokrasi kazansın!" diyoruz.
Türkiye baraj konusunda yıllardır bir yanlış üzerinde duruyor. Yeni siyasi partilerin ve fikirlerin üretilmesine, kurumsallaşmasına en büyük engel barajdır. Bu sorunlara çözüm üretememizin sebebi ,bugün tek adam rejimini üreten, 12 Eylül ruhunu yansıtan siyasi partiler yasasıdır.
Referandum seçimlerinde kanuni düzenleme diyor ki: "Zarf ve ya oy pusulasından herhangi biri mühürsüzse; kullanılan oy geçersizdir.". Buna rağman oylar kullanıldıktan sonra, sandıkların açılmasına yarım saat kala YSK "Mühürsüz olanlarda kabul edilecek." diye bir karar alıyor.
Oyların mühürsüz olması halinde geçerli olacağını söylemek; dün yapılan yolsuzluğa, usülsüzlüğe bugün hukuki zemin yaratmaktır.Bugün buna hukuki bir altyapı oluşturulsa bile dünkü refarandum seçimlerinin hukuki olmadığı siyasal tarihimize derc olunmuştur.Bu tercih karartılmıştır.
Biz çağın gerekliliklerine göre yeni baştan güçlendirilmiş bir parlementer sistemi inşa etmek üzere bir mütabakat peşindeyiz. Bu ittifakı yapmaya eğilimli her kim varsa, hangi parti cumhuriyet değerlerine sahip çıkıyorsa onunla ittifakın peşindeyiz.

Close