Ya bu tahliye kararını vereceksiniz ya da o adliye binalarını yıkacaksınız!

Close