ATATÜRK'ÜN MİRASININ ABD'YE SATIŞI TBMM GÜNDEMİNDE

ATATÜRK'ÜN MİRASININ ABD'YE SATIŞI TBMM GÜNDEMİNDE

ATATÜRK’ÜN MİRASININ ABD’YE SATIŞI TBMM GÜNDEMİNDE

CHP’li Yılmaz, büyükelçilik yapılacağı gerekçesiyle ABD’ye satılan AOÇ arazisini TBMM gündemine taşıdı. AOÇ’nin 36 bin 999 metrekarelik arazisinin hangi tarihte ve ne kadar bedelle ABD’ye satıldığının açıklanmasını isteyen Yılmaz, “AOÇ’un paramparça edilerek
satılması, ülkemizin kurucusu Atatürk’ün mirasının kötüye ve amacı dışında kullanılması
değil midir?” diye sordu.

Sayıştay’ın amacı dışında kullanıldığı için AOÇ Müdürlüğü tarafından geri alınmasını istediği
132 bin 76 metrekarelik arazinin geri alınması işlemlerinin bugüne kadar neden
yapılmadığının açıklanmasını isteyen Yılmaz, “ABD’nin büyükelçilik binası yapımına
başladığı arazinin geri alınmasının önünde herhangi bir engel bulunmakta mıdır? Varsa bu
engeller nelerdir? Kişi ise kimler, kurum ise hangi kurumlar engel oluşturmuştur?” sorularını
yöneltti.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, Mustafa Kemal Atatürk’ün
1925’te kurduğu, 1937’de ise Hazine’ye emanet ettiği Atatürk Orman Çiftliği’nin (AOÇ) bir
bölümünün büyükelçilik yapılacağı gerekçesiyle ABD’ye satılmasını Başbakan Binali
Yıldırım’a sordu. Toplam 36 bin 999 metrekarelik arazinin hangi tarihte, koşullarda ve ne
kadar bedelle ABD’ye satıldığının açıklanmasını isteyen Yılmaz, “AOÇ’un paramparça
edilerek satılması, ülkemizin kurucusu Atatürk’ün mirasının kötüye ve amacı dışında
kullanılması değil midir? Büyük Önder’in halkına miras olarak bir bıraktığı arazinin satışı ve
büyükelçilik binası projesi neden kamuoyundan gizlenerek gerçekleştirilmektedir ” diye
sordu. Yılmaz, Sayıştay’ın amacı dışında kullanıldığı için 2011 yılında AOÇ Müdürlüğü
tarafından geri alınmasını istediği 132 bin 76 metrekarelik arazilerin bugüne kadar neden geri
alınamadığını, bunun önünde hangi kişi ya da kurumların engel olduğunun açıklanmasını
istedi.

ATATÜRK AOÇ ARAZİLERİNİ ŞARTLI OLARAK BAĞIŞLADI

Yılmaz, Başbakan Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kişisel mal varlığı içinde olan Atatürk Orman Çiftliği
(AOÇ) arazilerinin, 1937 yılında Atatürk tarafından şartlı olarak Hazine’ye bağışlandığını
anımsattı. Bağış senedine ve birçok resmi belgeye göre, AOÇ üzerindeki bütün zirai
işletmeler ve donanımlarının, bir zirai üretim birimi olarak korunmaları ve işlerliklerinin
devamı şartı ile Hazine’ye devredildiğini ifade eden Yılmaz, “Bağış senedinde ayrıca,
AOÇ’de arazi ıslahı ve düzenlenmesi yapılması, çevrenin güzelleştirilmesi, halka gezecek-
eğlenecek ve dinlenecek sağlıklı yerler sağlanması, halka nefis ve katkısız gıda maddeleri
üretilmesi ve temini amacı açıkça belirtilerek, bunların gerçekleştirilmesi yükümlülüğü
konulmuştur” dedi.

 

ARAZİLER GERİ ALINMADIĞI GİBİ ABD’YE SATILDI

1983 yılında AOÇ’nin 396 bin312 metrekare arazisinin Tarım ve Orman Bakanlığı ile
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü arasında tespit edilecek bedelle Gazi Üniversitesi’ne
devredildiğini ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:
“Devrin amacı Tıp Fakültesi öğrencilerinin modern tıp eğitimini gerçekleştirmesi ve
bölgede yaşayan vatandaşlara sağlık hizmeti verilebilmesi olarak açıklanmıştır. 2823 sayılı
Kanun ile devredilen söz konusu araziler Gazi Üniversitesi tarafından Toplu Konut İdaresi’ne
(TOKİ) devredilmiştir. 1983 yılında Gazi Üniversitesi’ne eğitim amacıyla devredilen
(Çukurambar 29095 ada 1 parsel) 36 bin 999 metrekarelik arazi, AOÇ Müdürlüğü’ne iade
edilmesi gerekirken, 12 Temmuz 2013 yürürlük tarihli Başbakanlık Toplu Konut İdaresi

Başkanlığı ile ABD Büyükelçiliği Arasında Gayrimenkul Satış Protokolü ile Amerika Birleşik
Devletleri’nin mülkiyetine geçmiştir. Gazi Üniversitesi’nin TOKİ’ye ‘hukuksuz’ olarak
devrettiği parsellere ilişkin süreç Sayıştay raporlarına da yansımıştır. 2011 yılı AOÇ
Müdürlüğü Sayıştay raporunda bu arazilerin kanundaki devir amacı dışında kullanıldığından,
geri alınması için gerekli çalışmaların başlatılması istenmiştir. Gelinen süreçte söz konusu
arazi AOÇ Müdürlüğü’ne iade edilmediği gibi ABD’ye satılmış ve büyükelçilik binası yapımı
başlamıştır. 1983 yılında Gazi Üniversitesi’ne tıp eğitiminin sürdürülmesi amacıyla AOÇ’den
verilen arazi, bugün karşımıza ABD misyon binası alanı olarak çıkmıştır. Meslek odaları
tarafından alanda inşaat çalışmalarının başladığı tespit edilmiştir. Mimarlar Odası Ankara
Şubesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği’nin yanı sıra demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve
yurttaşlar, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinin ABD Büyükelçiliği’ne satışına ilişkin
24.8.2017 tarihinde Ankara Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunmuştur.”
NE KADAR BEDELLE SATILDI?
Sayıştay’ın raporunda da amacı dışında kullanıldığı için geri alınmasını istediği
arazilerin 36 bin 999 metrekarelik kısmının hangi tarihte ve ne kadar bedelle ABD’ye
satıldığını soran Yılmaz, satışı hangi kurumun, hangi şartlarda gerçekleştirdiğinin
açıklanmasını istedi. Yılmaz, Sayıştay’ın geri alınmasını istediği 132.076 metrekarelik
arazinin geri alınması için 2011 yılından bu yana hangi adımlar atıldığını sorarak, “AOÇ
tarafından Tıp Fakültesi yapılmak üzere devredilen arazinin parası Gazi Üniversitesi’nin
bütçesinden çıkması gerekirken, bu parayı neden Kuzu Toplu Konut İnşaat ve Limited Şirketi
ile Park Gazi İnşaat Yatırım A.Ş. unvanlı iki şirket ödemiştir? Gazi Üniversitesi’nin AOÇ
arazisini TOKİ’ye devretmesi amacı dışında kullanıldığı için hukuksuz değil midir?” diye
sordu.

 

GERİ ALINMASI İÇİN DAVA AÇILDI MI?

Söz konusu iki şirketin arazi için ödedikleri parayı geri alıp almadığının açıklanmasını
isteyen Yılmaz, önergesinde şu sorulara yer verdi:
“-Arazinin TOKİ’ye devri, bu iki şirketin ödedikleri paraları geri almaları için
başvurulan bir yol mudur?
-2011 yılından bu yana söz konusu arazinin geri alınamamasının nedeni ve gerekçesi
nedir? Bu konuda açılmış bir dava var mıdır? Varsa sonucu ne olmuştur? Dava henüz
sonuçlanmadı ise gelinen son hukuki durum nedir?
-ABD’nin büyükelçilik binası yapımına başladığı arazinin geri alınmasının önünde
herhangi bir engel bulunmakta mıdır? Varsa bu engeller nelerdir? Kişi ise kimler, kurum ise
hangi kurumlar engel oluşturmuştur? Bu kişi ya da kurumlar hakkında herhangi bir yasal yola
başvurulmuş mudur?

 

ABD’YE NEDEN GİZLİ SATIŞ YAPILDI?

-Büyük Önder’in halkına miras olarak bir bıraktığı arazinin satışı ve büyükelçilik
binası projesi neden kamuoyundan gizlenerek gerçekleştirilmektedir?
-Atatürk’ün miras bıraktığı dönemde AOÇ’un kilometrekare olarak büyüklüğü ile
önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle büyüklüğü nedir? Son 15 yılda AOÇ üzerinde yapılan,
inşa edilen, satışı gerçekleştirilen yerler nerelerdir ve büyüklükleri ne kadardır?
-Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin AOÇ’ta gerekçede de belirtilen alanların satışı
hususunda bir görüşü, değerlendirilmesi olmuş mudur? Olmuş ise içeriği nedir?
-AOÇ’un paramparça edilerek satılması, ülkemizin kurucusu Atatürk’ün mirasının
kötüye ve amacı dışında kullanılması değil midir?’

Close