YILMAZ, 900 BİN ABONEYE SAYAÇ DAYATMASINI BAŞBAKAN YILDIRIM'A SORDU

YILMAZ, 900 BİN ABONEYE SAYAÇ DAYATMASINI BAŞBAKAN YILDIRIM'A SORDU

YILMAZ, 900 BİN ABONEYE SAYAÇ DAYATMASINI BAŞBAKAN YILDIRIM’A SORDU

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, Başkentlilerin doğalgaz sayaçlarında yaşadığı dayatmayı bir kez daha TBMM gündemine taşıdı. Başkent Doğalgaz’ın kartlı doğalgaz sayaçlarını 20 yılını doldurduğu ve arıza verdiği gerekçesiyle mekanik sayaçlarla değiştirmek istediğini vurgulayan Yılmaz, “900 bini aşkın abone 431 liralık güvence bedelini ödeyerek, mekanik sayaca geçmek zorunda bırakılmaktadır. Hangi gerekçeyle vatandaştan bu bedel istenmektedir? Geçim zorluğu içindeki vatandaşın durumu düşünüldüğünde, bu uygulamayla yurttaşın cezalandırıldığı düşünülmekte midir?” diye sordu. Asgari ücretle çalışan vatandaşların, işsiz, yoksul yurttaşlar ile öğrencilerin güvence bedelini ödeyemedikleri için doğalgaz kullanamadığına değinen Yılmaz, “Sosyal devlet anlayışı yalnızca Anayasa’da mı kalacak, hayata geçirilmeyecek midir?” sorusunu yöneltti.

900 BİN ABONEYE MEKANİK SAYAÇ DAYATMASI

Yılmaz, Başbakan Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Ankara’da doğalgaz abonelerinin ön ödemeli (kartlı) ve mekanik (faturalı) doğalgaz sayacı kullandığını anımsattı. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek döneminde 300 dolar verilerek alınan ön ödemeli (kartlı) doğalgaz sayaçlarının, 20 yılını doldurduğu ve sık sık arıza verdiği gerekçe gösterilerek mekanik doğalgaz sayacı ile değiştirilmek istendiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

“Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin abonelere gönderdiği tebligatta; tebliğ tarihinden itibaren 14 gün içerisinde sayacını değiştirmeyen abonelerin gazının kesileceği belirtilmektedir. Ön ödemeli sayacını mekanik sayaç ile değiştirmek zorunda olan abonelerden, 2018 yılı müşteri hizmetleri tarife yönetmeliğine göre kombi +ocak depozito bedeli: 431,05 TL, şofben +ocak depozito bedeli: 63 TL, sadece ocak depozito bedeli: 21TL güvence bedeli alınmaktadır. Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. 1 milyonu aşkın aboneye hizmet vermektedir. 900 bini aşkın abone ön ödemeli sayaç kullanmakta ve dolayısıyla mekanik sayaca geçmek zorunda bırakılmaktadır.”

HANGİ GEREKÇEYLE GÜVENVE BEDELİ ALINIYOR?

Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin “Güvence Bedeli” başlıklı 39’uncu maddesinde “Dağıtım şirketi, alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla, mekanik sayaç kullanan abonelerden abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere güvence bedeli alabilir. Ancak ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmaz” ifadesine yer verildiğini anımsatan Yılmaz, “Yönetmelikte geçen açık ifadeye rağmen ön ödemeli sayacını mekanik sayaç ile değiştiren abonelerden hangi amaçla güvence bedeli alınmaktadır?” diye sordu.

“SAYACI DEĞİŞMEYENLER GÜNLERCE DOĞALGAZ KULLANAMIYOR”

Yılmaz, 14 gün içerisinde sayacını değiştirmeyen abonelerin kartlarının iptal edilip, gaz dolumu yapılmadığına değinerek, “Mağdur edilen abonelerden sayaç değişimi talep eden bir dilekçe yazmaları istenmekte ve dilekçe 2 iş günü içerisinde yürürlüğe sokulmaktadır. Kartı iptal edilmiş ve sayaç değişikliği bekleyen vatandaşlar günlerce doğalgaz kullanamamaktadır. Vatandaşın mağduriyetini önlemek için herhangi bir önlem alınmış mıdır?             Mağduriyet yaşayan vatandaşlardan konuyla ilgili bugüne kadar kaç şikayet gelmiştir? Şikayetler değerlendirmeye alınmış mıdır?” sorularını yöneltti.

“VATANDAŞ CEZALANDIRILMIYOR MU?”

431 TL olan güvence bedelinin 4 taksite bölüneceğinin söylendiğini ifade eden Yılmaz, “Bu durum yaz aylarında doğalgaz kullanım bedeli ortalama 20 TL olan bir evin 4 ay boyunca en az 130 TL fatura ödeyeceği anlamına gelmektedir. Ayrıca kartlı sistemden faturalı sisteme geçmek zorunda bırakılan kullanıcılar, Doğalgaz Alış Fiyatına ek olarak %17 ÖTV+KDV ve %6,8 Sistem Kullanım Bedeli (SKB) ödemek zorunda kalacaklardır. Her geçen gün artan doğalgaz fiyatlarının yanı sıra alınan güvence bedeli ve vergilerle geçim zorluğu içindeki vatandaşın durumu düşünüldüğünde, bu uygulamayla vatandaşın cezalandırıldığı düşünülmekte midir?” diye sordu.

“KÖTÜYE KULLANIM SÖZ KONUSU DEĞİL Mİ?”

Yılmaz, tebligatta değinilen; Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esasların “Sayaçların değişimi” başlıklı 11’inci maddesinin üçüncü fıkrasında “Dağıtım şirketinin tarafından müşteri talebi olmaksızın; (…) 20 (yirmi) yılını doldurmuş olmak kaydıyla; mekanik sayaç ön ödemeli veya mekanik sayaçla ya da ön ödemeli sayaç mekanik veya ön ödemeli sayaçla değiştirilebilir. (…)” düzenlemesine yer verildiğini anımsatarak, önergesinde şu sorulara yer verdi:

“-Bahsi geçen düzenlemede “değiştirilir” ifadesi değil “değiştirilebilir” ifadesi yer almaktadır. Ayrımsız 20 yılını dolduran tüm sayaçların işletme ömrünü tamamlayıp tamamlamadığı, arızalı olup olmadığına bakılmaksızın, toptancı bir anlayışla tüm abonelerin sayaçlarının değiştirilmesi bu düzenlemenin kötüye kullanılması değil midir?

-Kartlı doğalgaz sayaçlarının işletme ömrü ne kadardır?

-Kartlı doğalgaz sayaçlarının değişiminin kanuni dayanağı nedir? Uygulama Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a uygun mudur?

-Kartlı doğalgaz sayacını değiştirecek şirketin alacağı güvence bedeli nedir? Bu bedel hangi amaçla kullanılacaktır?

-Vatandaşa satılan sayaçların gerçek maliyeti nedir?

-Sayaçların değişiminden sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne aktarılacak pay var mıdır? Varsa, bu ne amaçla kullanılacaktır?

-Şirket’in, aboneleri kartlı doğalgaz sayacından faturalı doğalgaz sayacına geçirerek, kar sağlamayı mı hedeflemektedir?

-Bu uygulamanın, temel insani ihtiyaçlardan biri olan ısınma ihtiyacını ticari bir alan haline getirdiği söylenebilir mi?

“SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI SADECE ANAYASA’DA MI KALACAK?”

-Tüm vatandaşların yaşamlarını eşit ve insani koşullarda sürdürmeleri Anayasamızda yer alan sosyal devlet anlayışının temelidir. Asgari ücretle çalışan vatandaşlar, işsiz, yoksul vatandaşlar ile evde yaşayan öğrenciler gibi toplumun geçim sıkıntısı çeken kesimleri de doğalgaz kullanabilmek için 431 TL güvence bedeli ödemek durumundadır. Maddi durumu yüzünden güvence bedelini ödeyemeyen vatandaşlar doğalgaz kullanamamaktadır. Tüm bunların sonucunda, sosyal devlet anlayışı yalnızca Anayasa’da mı kalacak, hayata geçirilmeyecek midir?

-Bu denli yüksek tutarlı güvence bedeli almak bir yana, toplumun geçim sıkıntısı çeken kesimleri için belli bir tüketim miktarına kadar daha ucuz doğalgaz verilmesi gerekmez mi? Bu yönde bir düşünceniz ve planınız var mıdır?”

Close