YILMAZ: "HER 3 ÇOCUKTAN 1'İ ŞİDDETLİ YOKSULLUK İÇİNDE, YOKSULLUK ÇOCUKLARIN KADERİ Mİ?"

YILMAZ: "HER 3 ÇOCUKTAN 1'İ ŞİDDETLİ YOKSULLUK İÇİNDE, YOKSULLUK ÇOCUKLARIN KADERİ Mİ?"

YILMAZ: “HER 3 ÇOCUKTAN 1’İ ŞİDDETLİ YOKSULLUK İÇİNDE, YOKSULLUK ÇOCUKLARIN KADERİ Mİ?”

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, çocuklarda yıkıcı boyutlara ulaşan yoksulluğu TBMM gündemine taşıdı. BETAM’ın açıkladığı verilere göre, Türkiye’deki çocukların yüzde 38’inin şiddetli maddi yoksunluk içinde yaşadığını ifade eden Yılmaz, yoksul çocukların iş yaşamından eğitime kadar hayatlarının her alanında yara üstüne yara aldıklarını vurguladı. Yoksul çocukların temel gıda, sağlık ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak hükümetin gündeminde bir acil eylem planı bulunup bulunmadığının açıklanmasını isteyen Yılmaz, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, her fırsatta ailelerden üç-dört çocuk istediği ve doğum kontrolünü ‘ihanet’ olarak nitelendirdiği dikkate alındığında, artan nüfusla birlikte gelecek dönemde çocuklar için yoksulluk bir kader olarak mı kalacaktır?” diye sordu.

7.5 MİLYON ÇOCUK ŞİDDETLİ MADDİ YOKSUNLUK İÇİNDE

Yılmaz, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren BETAM’ın açıkladığı verilere göre, Türkiye’deki 7 milyon 510 bin çocuğun, beslenme ve ısınma gibi en temel ihtiyaçlarının dahi karşılanamadığı evlerde yaşam savaşı verdiğine değindi. Çocuklardaki yüzde 38’lik maddi yoksunluk oranıyla Türkiye’nin, Avrupa ülkeleri arasında ilk sıraya yerleştiğine dikkat çeken Yılmaz, Türkiye’deki çocukların yüzde 40’ının evinde beslenme sorunu, yüzde 28’inde ise ısınma sorunu yaşandığını ifade etti.

“TÜM HAYATLARINDA YARA ÜSTÜNE YARA ALIYORLAR”

Çocuk yoksulluğunun yetişkin yoksulluğuna benzemeyeceğinin uzmanlar tarafından da vurgulandığını hatırlatan Yılmaz,

“Uzmanlar, ‘Aşırı sefalet içinde yetişen çocuklar, yoksulluk boyunduruğunu bir ömür taşımakla kalmıyor, o yoksulluğu kendi çocuklarına da miras bırakıyor. Öyle ki daha ana rahminde yoksul çocuklar, akranlarından fiziksel olarak ayrılıyor. Yoksul bir çocuk doğum anında düşük kilo ile başlıyor hayata, ardından gelişimin en hızlı olduğu ilk 36 ayda yetersiz beslenen çocuklar gerek fiziksel, gerek zihinsel bakımdan akranlarından geriye düşüyor. Daha sonra bu riskler katmerlenerek artıyor. Okul öncesi eğitim kurumlarına katılımdan, kaliteli okullara devama kadar neredeyse her alanda yara üstüne yara alıyor yoksul çocuklar’ uyarısında bulunmaktadır. Yoksul çocukların hayatlarının izleyen dönemlerinde de sıkıntı yaşadığına dikkat çeken uzmanlar, ‘Bu çocuklar, ortaokulda, lise yıllarında okulu terkle başlayan, vasıfsız işçilikle devam eden ve sonrasında bir sonraki kuşağa geçen bir kısırdöngü içinde kalıyorlar’ yorumunu yapmaktadır.”

790 BİN ÇOCUK ÇALIŞIYOR

CHP’li Yılmaz, yoksul çocukların iş hayatına itildiğini Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) rakamlarının da ortaya koyduğunu ifade ederek, “İlkokul seviyesinde yüzde 91.2 olan net okullaşma oranı, 9-12’nci sınıfları kapsayan ortaöğretimde yüzde 82.5’e düşmektedir. Türkiye’de, 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 20.3’ü bulmaktadır. Bu çocukların sayısı 790 bin düzeyindedir. 2016 yılında Türkiye’de 1-17 yaş grubundaki 6 bin 747 çocuk hayatını kaybetmiştir. Bu çocukların 2 bin 789’unu 1-4 yaş grubundaki çocuklar oluşturmaktadır” dedi.

YOKSUL ÇOCUKLAR HÜKÜMETİN GÜNDEMİNDE Mİ?

Çocukların yoksulluğu bir kader olarak taşımamaları ve maddi yoksunluğun yıkıcı etkilerini azaltmak için hükümetin gündeminde bulunan çalışmalar olup olmadığını soran Yılmaz, “Varsa bunların içeriği nelerdir, bugüne kadar hayata geçirilen ve geçirilmesi düşünülen uygulama ve çalışmalar nelerdir?” diye sordu.

Doğum öncesi dönemde yoksulluk sınırındaki annelere yönelik yapılan çalışmaların neler olduğunun açıklanmasını isteyen Yılmaz, “Varsa bunlar nelerdir? Çocuklardaki yoksulluk oranı dikkate alındığında bu çalışmaların yeterli olduğu düşünülmekte midir?” sorularını yöneltti.

KAÇ ÇOCUK AÇLIK NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ?

Yılmaz, yoksul çocukların temel gıda, sağlık ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak hükümetin gündeminde bulunan bir acil eylem planı bulunup bulunmadığını sordu. 2016 yılında 1-4 yaş grubundaki 2 bin 789 çocuğun hayatını kaybettiğini anımsatan Yılmaz, “Bu çocukların kaçı yeterli ve sağlıklı beslenme ile barınma ihtiyaçlarının karşılanamaması nedeniyle yaşamını yitirmiştir?” dedi.

“ÇOCUKLAR İÇİN YOKSULLUK KADER Mİ OLARAK KALACAK”

İller bazında son 10 yıllık dönemde çocukların maddi yoksunluk oranlarının nasıl gerçekleştiğini soran Yılmaz, önergesinde şu sorulara yer verdi:

“-Okulöncesi çağda, özellikle yoksul çocuklar için kaliteli bir okulöncesi hizmet sunulmasına yönelik olarak bir planınız bulunmakta mıdır? Okulöncesi çocuklara verilen hizmetlerle ilgili ülkemizin AB ülkeleri ile OECD ülkeleri arasındaki yeri nedir?

-Çocuk yoksulluğunu azaltmanın temel mekanizmalarından biri olarak görülen yoksul kadınların ekonomik durumunun iyileştirilmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır? Yoksa yoksul kadınları eğitime ve istihdama katan politikalara öncelik verme gibi bir hedefiniz olacak mıdır? Bu konuda AB ve OECD ülkeleri arasında ülkemizin yeri neresidir?

-Özellikle Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Kuzeydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan çocukların yarısının şiddetli maddi yoksunluk içinde yetiştiği göz önüne alındığında, önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi düşündüğünüz bir planınız var mıdır? Olacak mıdır?

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, her fırsatta ailelerden üç-dört çocuk istediği ve doğum kontrolünü “ihanet” olarak nitelendirdiği dikkate alındığında, artan nüfusla birlikte gelecek dönemde çocuklar için yoksulluk bir kader olarak mı kalacaktır?”

Close