YILMAZ: “SARAYI KORUYACAK BİR ÜS MÜ KURULUYOR?”

YILMAZ: “SARAYI KORUYACAK BİR ÜS MÜ KURULUYOR?”

YILMAZ: “SARAYI KORUYACAK BİR ÜS MÜ KURULUYOR?”

 

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın karşısındaki Gazi Orduevi’nde içinde sığınak ve radarın da yer aldığı bir yapının oluşturulacağına yönelik iddiaları TBMM gündemine getirdi. Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde yer alan Gazi Orduevi’nin imar planında yapılan değişiklikle Saray’ı koruyacak bir üs mü oluşturulmasının planlandığını soran Yılmaz, “Meslek odaları tarafından AOÇ’nin arazilerinin hukuksuz biçimde işgal edilmesiyle ilgili açılan 100’e yakın davanın devam ettiği göz önüne alındığında, yapılan imar değişikliğinin de hukuksuz olduğu düşünülmekte midir? Bakanlığın ve hükümetimizin AOÇ arazilerini koruma gibi bir amacı var mıdır? Olacak mıdır?” sorularını yöneltti.

ÇEVRE BAKANI İMAR DEĞİŞİKLİĞİNİ ONAYLADI

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın karşısındaki Gazi Orduevi alanında sığınak ve radarın da yer aldığı bir güvenlik yerleşkesi yapılacağına yönelik haberlerin basına yansıdığını anımsattı. Buna göre, Saray’ın karşısında yer alan ve Gazi Orduevi’nin de içinde bulunduğu arazi ile ilgili imar planı değişikliği için düğmeye basıldığını ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

“Atatürk Orman Çiftliği içerisinde 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı içerisinde kalan Gazi Orduevi’nin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifinin 18 Nisan’da Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından onaylandığı, planın 7 Mayıs günü Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından askıya çıkarıldığı ifade edilmiştir. Plan değişikliğinin içinde sığınak ve radar bulunan bir yapılaşma amacıyla yapıldığı, dört katlı binaların da yer aldığı kompleksin Saray’ın güvenliğini sağlama amaçlı yapıları içerdiği belirtilmiştir.”

“DEĞİŞİKLİĞE NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 1. derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı içerisinde kalan Gazi Orduevi’nin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğini onaylayıp onaylamadığını soran Yılmaz, “Onaylandıysa bunun gerekçesi nedir? Söz konusu imar planı değişikliğine neden ihtiyaç duyulmuştur? İmar planı değişikliğiyle ilgili herhangi bir kurumdan bir talep gelmiş midir?” diye sordu.

Yılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Gazi Orduevi’nin imar planı değişikliğine ilişkin kurum ve kuruluşların görüşünü alıp almadığının açıklanmasını isteyerek, “Alınmış ise her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere bu kurumlar hangileridir ve görüşleri nelerdir? Alınmamış ise gerekçesi nedir?” sorularını yöneltti.

“SARAYI KORUYACAK BİR ÜS MÜ KURULUYOR?”

İmar planı değişikliğiyle Saray’ın karşısında içinde sığınak ve radar bulunan bir yapılaşmaya gidileceği iddialarının doğru olup olmadığını soran Yılmaz, önergesinde şu sorulara yer verdi:

“-Saray’ın mevcut güvenliği yeterli değil midir? Gazi Orduevi alanında inşa edilecek yapıya ne kadar para harcanması öngörülmektedir? Bu yapıda neler yer alacak ve ne zaman bitirilecektir?

-Söz konusu değişiklikle AOÇ’de Sarayı koruyacak bir üs mü yapılması planlanmaktadır?

-Meslek odaları tarafından AOÇ’nin arazilerinin hukuksuz biçimde işgal edilmesiyle ilgili açılan 100’e yakın davanın devam ettiği göz önüne alındığında, yapılan imar değişikliğinin de hukuksuz olduğu düşünülmekte midir? Bakanlığın ve hükümetimizin AOÇ arazilerini koruma gibi bir amacı var mıdır? Olacak mıdır?”

Close